Có 1 kết quả:

céng liú

1/1

céng liú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

laminar flow