Có 1 kết quả:

lǚ lì biǎo ㄌㄧˋ ㄅㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) curriculum vitae (CV)
(2) resume