Có 1 kết quả:

liáo
Âm Pinyin: liáo
Âm Hán Việt: liêu
Âm Quảng Đông: liu4
Unicode: U+5C6A
Tổng nét: 18
Bộ: shī 尸 (+15 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿸
Nét bút: フ一ノ丶丶フ一ノ丶丶ノ丨フ一一丨ノ丶
Thương Hiệt: SJKF (尸十大火)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 3

1/1

liáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

penis