Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+5C6D
Tổng nét: 24
Bộ: shī 尸 (+21 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿸
Nét bút: フ一ノ丨フ一一一ノ丶丨フ一一一ノ丶丨フ一一一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. lớn mạnh
2. một loài vật giống như rùa
3. con rùa đá lớn cõng tấm bia

Từ điển trích dẫn

1. “Bí hí” 贔屭: xem “bí” 贔.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Lớn mạnh;
② Con rùa đá lớn cõng tấm bia.

Từ điển Trung-Anh

see 贔屭|赑屃[Bi4 xi4]

Từ ghép