Có 1 kết quả:

tún zi

1/1

tún zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

village