Có 1 kết quả:

Tún Mén ㄊㄨㄣˊ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tuen Mun district of New Territories, Hong Kong