Có 1 kết quả:

shān bù zhuàn lù zhuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 山不轉水轉|山不转水转[shan1 bu4 zhuan4 shui3 zhuan4]