Có 1 kết quả:

Shān dōng

1/1

Shān dōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shandong province (Shantung) in northeast China, abbr. 魯|鲁, capital 濟南|济南