Có 1 kết quả:

shān zhōng wú lǎo hǔ , hóu zi chēng dài wang

1/1

Từ điển Trung-Anh

in the country of the blind the one-eyed man is king