Có 1 kết quả:

shān zhōng shèng xùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Sermon on the Mount