Có 1 kết quả:

shān dān dān ㄕㄢ ㄉㄢ ㄉㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 山丹[shan1 dan1]