Có 1 kết quả:

shān tǐ

1/1

shān tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

form of a mountain