Có 1 kết quả:

Shān nán dì qū ㄕㄢ ㄋㄢˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lhokha prefecture of Tibet, Tibetan: Lho kha sa khul