Có 1 kết quả:

Shān kǒu yáng

1/1

Shān kǒu yáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Singkawang city (Kalimantan, Indonesia)