Có 1 kết quả:

shān zuǐ

1/1

shān zuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain spur