Có 1 kết quả:

shān zào méi

1/1

shān zào méi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) plain laughingthrush (Garrulax davidi)