Có 1 kết quả:

shān tóu

1/1

shān tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain top