Có 1 kết quả:

shān tóu ㄕㄢ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mountain top