Có 1 kết quả:

shān lǐng

1/1

shān lǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain ridge