Có 1 kết quả:

shān xiá ㄕㄢ ㄒㄧㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gorge
(2) canyon
(3) mountain valley