Có 1 kết quả:

shān yú cài

1/1

shān yú cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 山萮菜[shan1 yu2 cai4]