Có 1 kết quả:

Shān xíng xiàn ㄕㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yamagata prefecture in north of Japan's main island Honshū 本州[Ben3 zhou1]