Có 1 kết quả:

shān zhā

1/1

shān zhā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 山楂[shan1 zha1]