Có 1 kết quả:

shān lí

1/1

shān lí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rowan or mountain-ash (genus Sorbus)

Một số bài thơ có sử dụng