Có 1 kết quả:

shān jiāo yú

1/1

shān jiāo yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Hynobius formosanus
(2) Taiwan salamander