Có 1 kết quả:

shān jiāo yú ㄕㄢ ㄐㄧㄠ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Hynobius formosanus
(2) Taiwan salamander