Có 1 kết quả:

shān máo jǔ

1/1

shān máo jǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beech