Có 1 kết quả:

shān máo jǔ

1/1

shān máo jǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beech