Có 1 kết quả:

shān shuǐ huà ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

landscape painting