Có 1 kết quả:

Shān hé zhèn

1/1

Shān hé zhèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Shanhe town in Zhengning county 正寧縣|正宁县[Zheng4 ning2 xian4], Qingyang 慶陽|庆阳[Qing4 yang2], Gansu