Có 1 kết quả:

shān ní qīng xiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

a landslide