Có 1 kết quả:

shān jiàn

1/1

shān jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain stream