Có 1 kết quả:

shān qīng shuǐ xiù

1/1

shān qīng shuǐ xiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. verdant hills and limpid water (idiom)
(2) fig. enchanting scenery