Có 1 kết quả:

shān qiáng

1/1

shān qiáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gable