Có 1 kết quả:

shān huáng jiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) mountain imperial pigeon (Ducula badia)