Có 1 kết quả:

Shān yáng zuò

1/1

Shān yáng zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Capricorn (constellation and sign of the zodiac)
(2) Japanese variant of 魔羯座