Có 1 kết quả:

shān hú táo mù

1/1

shān hú táo mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hickory