Có 1 kết quả:

shān mài ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mountain range
(2) CL:條|条[tiao2]