Có 1 kết quả:

shān yù

1/1

shān yù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khoai lang

Từ điển Trung-Anh

sweet potato