Có 1 kết quả:

shān méi

1/1

shān méi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

raspberry