Có 1 kết quả:

shān yú cài

1/1

shān yú cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wasabi (Eutrema wasabi Maxim), a kind of fern used in Japanese cooking