Có 1 kết quả:

shān kuí

1/1

shān kuí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wasabi