Có 1 kết quả:

Shān xī shòu

1/1

Shān xī shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shansitherium fuguensis (early giraffe)