Có 1 kết quả:

Shān gǔ Shì

1/1

Shān gǔ Shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Valley, capital of Anguilla