Có 1 kết quả:

shān zéi

1/1

shān zéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brigand