Có 1 kết quả:

shān yě

1/1

shān yě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain and fields

Một số bài thơ có sử dụng