Có 1 kết quả:

Shān yáng

1/1

Shān yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Shanyang District of Jiaozuo City 焦作市[Jiao1 zuo4 Shi4], Henan
(2) Shanyang County in Shangluo 商洛[Shang1 luo4], Shaanxi