Có 1 kết quả:

Shān yīn

1/1

Shān yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shanyin county in Shuozhou 朔州[Shuo4 zhou1], Shanxi