Có 1 kết quả:

Shān yīn xiàn ㄕㄢ ㄧㄣ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shanyin county in Shuozhou 朔州[Shuo4 zhou1], Shanxi