Có 1 kết quả:

shān nàn

1/1

shān nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain accident