Có 1 kết quả:

shān què

1/1

shān què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tit